Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật công bố các chuẩn thực hành về quyền riêng tư đối với tausendstern.com. Quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập bởi trang web này, thông qua website hoặc dịch vụ biểu mẫu khác. Bạn sẽ được thông báo những điều sau:

Thông tin nhận dạng cá nhân nào được thu thập từ bạn thông qua trang web, thông tin đó được sử dụng như thế nào và ai có thể chia sẻ thông tin đó.
Những lựa chọn nào có sẵn cho bạn đối với việc sử dụng dữ liệu của bạn.
Các quy trình bảo mật được áp dụng để bảo vệ việc lạm dụng thông tin của bạn.
Cách để bạn có thể sửa bất kỳ thông tin nào không chính xác.
Nội dung

1 Thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin

2 Quyền truy cập và kiểm soát thông tin của bạn

3 Bảo mật

4 Đăng ký

5 Cookie

6 Đường link

7 Khảo sát và cuộc thi

Thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin

Chúng tôi là đơn vị duy nhất sở hữu thông tin được thu thập trên trang web này. Chúng tôi chỉ có quyền truy cập/thu thập thông tin mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi qua email, facebook hoặc phương thức liên hệ trực tiếp khác từ bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn để trả lời bạn những câu hỏi mà bạn liên hệ với chúng tôi. Trong số thông tin chúng tôi thu thập từ bạn có thể là “thông tin nhận dạng cá nhân”, bao gồm tên, địa chỉ nhà, địa chỉ e-mail, số điện thoại hoặc mã số nhận dạng khác cho phép chúng tôi liên hệ trực tiếp hoặc trực tuyến với một cá nhân cụ thể. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba đáng tin cậy bên ngoài tổ chức của chúng tôi. “Bên thứ ba đáng tin cậy” nghĩa là các bên có chính sách đảm bảo với chúng tôi rằng thông tin của bạn sẽ không được cung cấp trong bất kỳ ấn phẩm, cơ sở dữ liệu hoặc trang web có thể truy cập công khai nào. Bên thứ ba đáng tin cậy cũng có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân về hoạt động trực tuyến của bạn theo thời gian và trên các trang web khác nhau khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

Nếu bạn cho phép, chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua email hoặc điện thoại trong tương lai để cho bạn biết về các ưu đãi đặc biệt, sản phẩm hoặc dịch vụ mới hoặc thay đổi chính sách bảo mật này.

Quyền truy cập và kiểm soát thông tin của bạn

Bạn có thể lựa chọn từ chối nhận thông tin liên hệ từ chúng tôi trong tương lai vào bất kỳ lúc nào bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ liên hệ vietnam@tausendstern.com

Xem những dữ liệu mà chúng tôi có về bạn, nếu có.
Thay đổi/sửa lại bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có về bạn.
Chúng tôi có xóa bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có về bạn không.
Thể hiện bất kỳ quan ngại nào về việc chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn.

Bảo mật

Chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thông tin của bạn. Khi bạn gửi thông tin quan trọng qua trang web, thông tin của bạn được bảo vệ cả trực tuyến và ngoại tuyến.

Bất cứ nơi nào chúng tôi thu thập thông tin quan trọng (ví dụ: dữ liệu thẻ tín dụng), thông tin đó được mã hóa và truyền cho chúng tôi một cách an toàn. Bạn có thể xác minh điều này bằng cách tìm biểu tượng khóa trong thanh địa chỉ và tìm kiếm “https” ở đầu địa chỉ của trang Web.

Ngoài việc sử dụng mã hóa để bảo vệ thông tin quan trọng được truyền trực tuyến, chúng tôi cũng bảo vệ thông tin của bạn ngoại tuyến. Chỉ những nhân viên cần thông tin để thực hiện một công việc cụ thể (ví dụ: thanh toán hoặc dịch vụ khách hàng) mới được cấp quyền truy cập vào thông tin nhận dạng cá nhân. Các máy tính/máy chủ mà chúng tôi lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân được lưu giữ trong một môi trường an toàn.

Nếu bạn cảm thấy chúng tôi không tuân thủ chính sách bảo mật này, hãy liên hệ với chúng tôi ngay lập tức qua email tại vietnam@tausendstern.com

Đăng ký

Để sử dụng tất cả các tính năng của trang web này, trước tiên, người dùng có thể được yêu cầu hoàn tất biểu mẫu đăng ký. Trong quá trình đăng ký, người dùng phải cung cấp các thông tin nhất định (chẳng hạn như tên, địa chỉ email và thông tin nhân khẩu học). Thông tin này được sử dụng để liên hệ với bạn về các sản phẩm/dịch vụ trên trang web của chúng tôi mà bạn đã thể hiện sự quan tâm và có thể được chia sẻ với các bên thứ ba đáng tin cậy.

Cookies

Chúng tôi có thể sử dụng “cookies” trên trang này. Cookie là một phần dữ liệu được lưu trữ trên ổ cứng của khách truy cập trang web để giúp chúng tôi cải thiện quyền truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi và xác định khách truy cập thường xuyên vào trang web của chúng tôi. Ví dụ: khi chúng tôi sử dụng cookie để nhận dạng bạn, bạn sẽ không phải đăng nhập mật khẩu nhiều lần, do đó tiết kiệm thời gian khi vào trang web của chúng tôi. Cookie cũng có thể cho phép chúng tôi theo dõi và hướng tới mục tiêu sở thích của người dùng để nâng cao trải nghiệm truy cập trang web của chúng tôi. Việc sử dụng cookie có thể được liên kết với thông tin nhận dạng cá nhân trên trang web của chúng tôi. Một số đối tác kinh doanh của chúng tôi có thể sử dụng cookie trên trang web của chúng tôi (ví dụ: nhà quảng cáo). Tuy nhiên, chúng tôi không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các cookie này. Hiện chúng tôi không thể đáp ứng các yêu cầu về việc không theo dõi từ trình duyệt của bạn hoặc ở nơi khác.

Đường links

Trang web này có thể chứa liên kết đến các trang web khác. Lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chuẩn thực hành bảo mật của các trang web đó. Chúng tôi khuyến khích người dùng có nhận thức rõ khi rời khỏi trang web của chúng tôi và đọc các điều khoản về quyền riêng tư của bất kỳ trang web nào khác thu thập thông tin nhận dạng cá nhân.

Khảo sát và cuộc thi

Theo thời gian, trang web của chúng tôi yêu cầu thông tin qua khảo sát hoặc cuộc thi. Việc tham gia vào các cuộc khảo sát hoặc cuộc thi này là hoàn toàn tự nguyện và bạn có thể chọn tham gia và tiết lộ thông tin này hoặc không. Thông tin được yêu cầu có thể bao gồm thông tin liên lạc (như tên và địa chỉ giao hàng) và thông tin nhân khẩu học (như nơi cư trú, quốc gia và ngày sinh). Thông tin liên lạc sẽ được sử dụng để thông báo cho người chiến thắng và giải thưởng và có thể được chia sẻ với các bên thứ ba đáng tin cậy. Thông tin khảo sát sẽ được sử dụng cho mục đích theo dõi hoặc cải thiện việc sử dụng và mức độ hài lòng của trang web này.